Welkom

Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA) stelt leegstaand vastgoed beschikbaar voor maatschappelijk initiatief. LOLA biedt daarmee een alternatief voor commerciële leegstandbeheerders die uitsluitend het vastgoedbeheer zelf als uitgangspunt nemen. Door leegstaande panden laagdrempelig beschikbaar te stellen aan maatschappelijke initiatieven lossen we niet alleen de korte termijn problemen van de eigenaar op, maar bieden we buurtinitiatief en jong talent de kans zich te bewijzen en geven we iets terug aan de omgeving.

Locaties

Benieuwd geworden naar onze initiatieven?
Hieronder vind je meer informatie over onze projecten!

LOLA Posse

Lola Posse geeft een tijdelijk invulling aan een bijgebouw van Basisschool de Witte Tulp, dat onlangs leeg kwam te staan wegens krimp van deze school. Op verrassende en frisse manier wordt er verbinding gecreëerd met de kinderen, ouders en ouderen in de buurt. Daarnaast is Lola Posse een springplank voor creatieve en maatschappelijke start-ups.

foto's door Annelies Verhelst en Mohammed Jâouna

Lola Lik is een broedplaats in het voormalige hoofdgebouw van de Bijlmerbajes, gelegen pal naast het Asielzoekerscentrum (Azc) waar in de torens tot 1000 vluchtelingen komen te wonen. Amsterdam pioniert met het initiëren van een broedplaats naast een Azc, om juist in tijden van angst en verdeeldheid plek te bieden voor inspiratie en verbinding.

BOOST Ringdijk is de tijdelijke nieuwe ontmoetingsplek van vluchtelingen en buurtbewoners om elkaar te leren kennen en samen programma’s te ontwikkelen die kunnen helpen om mee te doen in de samenleving. 

LOLA Kroon

 Net over de grens van Amsterdam is LOLA gevestigd in een kantoorkolos op de voormalige Deloitte verdieping. Creatieve bedrijfjes, maatschappelijke organisaties en andere ondernemende types hebben hier hun eigen werkplek gecreëerd. 

 

Kiosk Eendrachtspark

Nadat deze kiosk 9 jaar leeg stond hebben bewoners initiatieven er weer een nieuw leven in geblazen.

Ons eerste project is LOLA LUID, een oud schoolgebouw aan de Schipluidenlaan dat, met de energie van twee kwartiermakers, in korte tijd is getransformeerd tot een dynamische plek voor startende bedrijfjes en kunstenaars met een belangrijke functie voor de buurt.

foto's door Annelies Verhelst en Iris van Vliet

Vind onze locaties op de Kaart:

Manifest

Leegstand oplossen

Publiek vastgoed moet publiek benut worden. Dat is het uitgangspunt van LOLA bij de aanpak van leegstand van de Gemeente Amsterdam. Voorkom verspilling van middelen door antikraak of traditioneel leegstandsbeheer en zoek naar oplossingen voor  leegstand door vastgoed ter beschikking te stellen aan maatschappelijke initiatief.

Maatschappelijke meerwaarde

Geef leegstaande panden de functie van kweekvijver waar nieuwe maatschappelijke initiatieven kunnen opbloeien. Ze zullen werk scheppen en maatschappelijke meerwaarde genereren door onderdak te bieden aan sociale, culturele en zorg initiatieven, startende creatieve ondernemers, sociale wijkondernemingen, zzp-ers en kunstenaars. LOLA zorgt voor inbedding in de omgeving door lokale stakeholders te betrekken bij de invulling van panden.

Snelle invulling

Uitgangspunt van LOLA is dat panden snel en laagdrempelig beschikbaar komen om ingewikkelde procedures te vermijden en spontane initiatieven de ruimte te geven. Een project komt pas tot bloei in de praktijk, in interactie met de gebruikers en de omgeving.

LOLA is een initiatief van:

Contact

Piet Mondriaanstraat 140, 1061 TT Amsterdam

Volg ons op Facebook!