Welkom

Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA) is een leegstandsbeheerder die ruimte biedt aan maatschappelijk initiatief, startende ondernemers, kunstenaars en ander creatief talent. Wij verzorgen verantwoord leegstandsbeheer voor gebouw en omgeving en brengen panden tot leven. Daarmee lost LOLA niet alleen de korte termijn vraagstukken van de eigenaar op, maar wordt daadwerkelijk waarde toegevoegd voor de eigenaar, de gebruiker, de buurt en de stad.

Huidige locaties

Benieuwd geworden?
Hieronder vind je meer informatie over onze projecten

Lola Luid #3 is gevestigd in het oude gebouw van het Comenius Lyceum. Hier zoeken we actief de verbinding met de buurt via verschillende maatschappelijke en creatieve initiatieven. Monsieur.dame is de horeca start-up met heerlijke lunches en diner. Het gebouw wordt gedeeld met een opvang voor ongedocumenteerden van HVO.  Ook met deze  doelgroep worden er bijzondere activiteiten ondernomen. Meer informatie en de actuele programmering op de website van Lola Luid.

foto's door Annelies Verhelst en Mohammed Jâouna

Lola heeft een grote broer in Utrecht. Lou Oudenoord is een gezelschap van maar liefst 180 ondernemers, maatschappelijke initiatieven en kunstenaars. Zij beheren het prachtige pand aan Oudenoord 330. Naast de vaste bruikleners zijn er regelmatig workshops, tentoonstellingen, culturele evenementen en vinden er dagelijks nieuwe ontmoetingen plaats bij lunchcafé Karibu. Meer informatie op de website van LOU. 

foto's door Annelies Verhelst

Lola Bae

Lola Bae  is een groot project in Amsterdam Zuidoost. Drie kantoorgebouwen liggen om de hoek van elkaar en zijn samen één project. Ontwerpers, kunstenaars en ondernemers uit de buurt hebben zich er gehuisvest. De gebouwen zullen in de toekomst transformeren binnen de gebiedsontwikkeling van HOBU. Tot die tijd is er talent genoeg om een plek te geven en we zijn vereerd om wat leven in de brouwerij te brengen. Welkom op de Hogehilweg, Paasheuvelweg en de Hettenheuvelweg!

Altre

Altre mag van medio 2020 drie jaar aan de slag! Een plek voor mixed media, design en muziek uit Zuidoost. Altre is gevestigd op de 4e en 5e verdieping van Startwell. Daar is plek voor jonge bedrijven.

Lola Buitenpost

Deze peuterspeelzaal werd al jaren niet gebruikt. Buren namen het initiatief om samen met LOLA aan de slag te gaan. Ateliers, werkplaats, moestuin en restaurant streken neer om de plek open te stellen voor de buurt. Lola Buitenpost is een fijne plek tussen de hoge flats, restaurant Elixer heeft lekkers uit de oven, er wordt radio gemaakt voor de buurt en bedrijfjes vestigden zich. 

Vonkindewijk

LOLA is ook actief in Hilversum! Vonkindewijk (of Vonk) is een broedplaats die in het teken staat van duurzaamheid. Leembouw, tiny houses, een werkplaats en natuurlijk plek voor heerlijk vegan eten. Meer informatie en programma staat op hun website.

Lola Kroon

 Net over de grens in Amstelveen is LOLA gevestigd op de begane grond van een enorm kantoorgebouw. Creatieve hightech bedrijfjes, cultureel ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben hier hun eigen werkplek ingericht waar ze veel ruimtes en ideeën met elkaar delen.

Voormalige locaties

LOLA is neergestreken op IJburg: Lolaland. Dat doet zij in samenwerking met het restaurant Haas&Popi en diverse organisaties en bewoners uit IJburg. Zo klinkt de ene avond Hip-Hop en kan er de volgende dag gewerkt worden in het naaiatelier. Het stadsstrand is vlakbij en de drempel is laag. 

Lola Lik was een broedplaats in het voormalige hoofdgebouw van de Bijlmerbajes, gelegen pal naast het Asielzoekerscentrum (AZC) waar in de torens tot 1.000 vluchtelingen woonden. Amsterdam pioniert met het initiëren van een broedplaats naast een AZC, om juist in tijden van angst en verdeeldheid plek te bieden voor inspiratie en verbinding.

Lola Louter

Lola Louter zat in een klein gebouwtje maar er is veel gebeurd. In het voormalig kinderdagverblijf, wat eigendom is van de gemeente, zijn verschillende maatschappelijke en kunstzinnige initiatieven neergestreken en er zijn veel gezellige middagen voor de buurt georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de website.

Ons eerste project, Lola Luid #1, was gevestigd in een oud schoolgebouw aan de Schipluidenlaan. 15 maanden later zijn we verhuisd naar een groter schoolgebouw op de Piet Mondriaanstraat. Met de energie van twee kwartiermakers zijn deze gebouwen in korte tijd getransformeerd tot een dynamische plek voor startende bedrijfjes, kunstenaars en maatschappelijk initiatief met een belangrijke functie voor de buurt. Ondertussen is ook Lola Luid #2 gesloten en zijn we wederom verhuisd naar Lola Luid #3.

foto's door Annelies Verhelst en Iris van Vliet

Lola Posse

Lola Posse gaf tijdelijk invulling aan een bijgebouw van Basisschool de Wereldburger. Op verrassende en frisse manier werden er verbindingen gelegd  met de kinderen, ouders en ouderen in de buurt. Daarnaast was Lola Posse een springplank voor creatieve en maatschappelijke start-ups.

foto's door Annelies Verhelst en Mohammed Jâouna

BOOST Ringdijk was een tijdelijke nieuwe ontmoetingsplek van vluchtelingen en buurtbewoners om elkaar te leren kennen en samen programma’s te ontwikkelen die nieuwkomers helpen om mee te doen in de samenleving. BOOST heeft nu een eigen locatie op de Danie Theronstraat.

Kiosk Eendrachtspark

Nadat deze kiosk 9 jaar leeg stond hebben bewoners er weer een nieuw leven in geblazen met hulp van LOLA. Hierdoor werd het voor een nieuwe ondernemer mogelijk zich hier definitief te vestigen.

Vind onze locaties op de Kaart:

Meerwaarde voor iedereen

De stad

LOLA draagt bij aan vernieuwing, verbinding, verbeelding en leefbaarheid en geeft daarmee zuurstof aan de stad. Gebiedsontwikkelingen krijgen een impuls van LOLA-projecten, maar niet zonder inclusie van kwetsbare stedelingen.

De eigenaar

LOLA verzorgt leegstandsbeheer met aandacht. Met actief beheer voorkomen we onveilige situaties en verspilling van energie. Risico’s worden vermeden met lage kosten, korte opzegtermijnen en vergunningen die op orde zijn.

De ontwikkelaar

Placemaking is een unieke kracht van LOLA. Het betrekken van de omgeving, het blootleggen van onzichtbare waardes en het versterken van de reputatie van het pand bieden nieuwe ontwikkelingsperspectieven.

De buurt

LOLA staat altijd open voor de buurt. Er is ruimte voor eigen initiatief, er is programma voor uiteenlopende doelgroepen en bruikleners zoeken actief de verbinding. LOLA draagt bij aan de veiligheid, leefbaarheid en uitstraling van de buurt.

Starters

LOLA biedt betaalbare ruimtes aan startende ondernemers, maatschappelijk initiatief en kunstenaars.
Bruikleners worden deel van de community en profiteren van het netwerk en de dynamiek in het pand.

Het pand

Van leegstandsbeheer naar leegstand oplossen. Door optimaal gebruik komen leegstaande gebouwen weer tot leven. Panden worden met aandacht ingericht en verzorgd door haar kwartiermakers, beheerders en bruikleners.

Partners van LOLA

Contact

Derkinderenstraat 44, 1063 BJ Amsterdam

Volg ons

Over LOLA

Het bestuur van LOLA bestaat uit
Voorzitter: Lieke Thesingh
Penningmeester: Jaap Draaisma
Secretaris: Ramon Schleijpen
Algemeen lid: Angelo Bromet

De directie wordt uitgevoerd door 
Simon van Dommelen

Ondersteuning wordt geleverd door
Suzan Huppes