Welkom

Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA) is een leegstandsbeheerder die ruimte biedt aan maatschappelijk initiatief, startende ondernemers, kunstenaars en ander creatief talent. Wij verzorgen verantwoord leegstandsbeheer voor gebouw en omgeving en brengen panden tot leven. Daarmee lost LOLA niet alleen de korte termijn vraagstukken van de eigenaar op, maar wordt daadwerkelijk waarde toegevoegd voor de eigenaar, de gebruiker, de buurt en de stad.

Huidige locaties

Benieuwd geworden?
Hieronder vind je meer informatie over onze projecten

Lola Luid #3 Leegstandsbeheer Lola Luid #3 Lola Luid #3 Lola Luid#3

Tot 1 maart 2019 zijn we de beheerders van het oude gebouw van het Comenius Lyceum: Lola Luid #3. Hier gaan we actief de verbinding met de buurt aan via verschillende maatschappelijke initiatieven en is er plek voor horeca, jonge ondernemers en kunstenaars. Evenementen en workshops brengen zeven dagen per week buren bij de bruikleners naar binnen.

Begin anders met een bezoekje aan de website

foto's door Annelies Verhelst en Mohammed Jâouna

Lou Oudenoord Leegstandsbeheer

Lou Oudenoord is een gezelschap van ondernemers, culturele- of maatschappelijke initiatieven en kunstenaars. Zij beheren heel 2018 het prachtige pand aan Oudenoord 330. Zo wordt er bijvoorbeeld parfum gemaakt, achter laptops gezwoegd op mooie teksten of grafische ontwerpen, er worden evenementen en festivals door heel Utrecht georganiseerd en er is goedlopende horeca. Op de website van LOU worden evenementen aangekondigd. 

foto's door Annelies Verhelst

Lola Posse

Stopcontact Lola Posse Lola Posse

Lola Posse geeft een tijdelijk invulling aan een bijgebouw van Basisschool de Witte Tulp, dat onlangs leeg kwam te staan wegens krimp van deze school. Op verrassende en frisse manier wordt er verbinding gecreëerd met de kinderen, ouders en ouderen in de buurt. Daarnaast is Lola Posse een springplank voor creatieve en maatschappelijke start-ups.

foto's door Annelies Verhelst en Mohammed Jâouna

Lola Kroon

Leegstandsbeheer Lola Kroon

 Net over de grens van Amsterdam is LOLA gevestigd op de begane grond van een enorm kantoorgebouw. Creatieve bedrijfjes, maatschappelijke organisaties en andere ondernemers hebben hier hun eigen werkplek gecreëerd waar ze veel ruimtes met elkaar delen.

Voormalige locaties

Lola Lik Leegstandsbeheer

Lola Lik was een broedplaats in het voormalige hoofdgebouw van de Bijlmerbajes, gelegen pal naast het Asielzoekerscentrum (AZC) waar in de torens tot 1000 vluchtelingen woonden. Amsterdam pioniert met het initiëren van een broedplaats naast een AZC, om juist in tijden van angst en verdeeldheid plek te bieden voor inspiratie en verbinding.

Lola Luid #2 hal Lola Luid #2 opening

Ons eerste project, Lola Luid #1, was gevestigd in een oud schoolgebouw aan de Schipluidenlaan. Met de energie van twee kwartiermakers zijn deze gebouwen in korte tijd getransformeerd tot een dynamische plek voor startende bedrijfjes, kunstenaars en maatschappelijk initiatief met een belangrijke functie voor de buurt. Ondertussen is ook Lola Luid #2 gesloten en zijn we wederom verhuisd naar Lola Luid #3.

foto's door Annelies Verhelst en Iris van Vliet

Lola Boost

BOOST Ringdijk was een tijdelijke nieuwe ontmoetingsplek van vluchtelingen en buurtbewoners om elkaar te leren kennen en samen programma’s te ontwikkelen die kunnen helpen om mee te doen in de samenleving. 

Kiosk Eendrachtspark

Nadat deze kiosk 9 jaar leeg stond hebben bewoners er weer een nieuw leven in geblazen met hulp van LOLA. Hierdoor werd het voor een nieuwe ondernemer mogelijk zich hier definitief te vestigen.

Vind onze locaties op de Kaart:

Meerwaarde voor iedereen

De stad

LOLA draagt bij aan vernieuwing, verbinding, verbeelding en leefbaarheid en geeft daarmee zuurstof aan de stad. Gebiedsontwikkelingen krijgen een impuls van LOLA-projecten, maar niet zonder inclusie van kwetsbare stedelingen.

De eigenaar

LOLA verzorgt leegstandsbeheer met aandacht. Met actief beheer voorkomen we onveilige situaties en verspilling van energie. Risico’s worden vermeden met lage kosten, korte opzegtermijnen en vergunningen die op orde zijn.

De ontwikkelaar

Placemaking is een unieke kracht van LOLA. Het betrekken van de omgeving, het blootleggen van onzichtbare waardes en het versterken van de reputatie van het pand bieden nieuwe ontwikkelingsperspectieven.

De buurt

LOLA staat altijd open voor de buurt. Er is ruimte voor eigen initiatief, er is programma voor uiteenlopende doelgroepen en bruikleners zoeken actief de verbinding. LOLA draagt bij aan de veiligheid, leefbaarheid en uitstraling van de buurt.

Starters

LOLA biedt betaalbare ruimtes aan startende ondernemers, maatschappelijk initiatief en kunstenaars.
Bruikleners worden deel van de community en profiteren van het netwerk en de dynamiek in het pand.

Het pand

Van leegstandsbeheer naar leegstand oplossen. Door optimaal gebruik komen leegstaande gebouwen weer tot leven. Panden worden met aandacht ingericht en verzorgd door haar kwartiermakers, beheerders en bruikleners.

Partners van LOLA

Contact

Derkinderenstraat 44, 1063 BJ Amsterdam
Volg ons