Welkom

Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA) is een leegstandsbeheerder die ruimte biedt aan maatschappelijk initiatief, startende ondernemers, kunstenaars en ander creatief talent. Wij verzorgen verantwoord leegstandsbeheer voor gebouw en omgeving en brengen panden tot leven. Daarmee lost LOLA niet alleen de korte termijn vraagstukken van de eigenaar op, maar wordt daadwerkelijk waarde toegevoegd voor de eigenaar, de gebruiker, de buurt en de stad.

Huidige locaties

Benieuwd geworden?
Hieronder vind je meer informatie over onze projecten

Lolaland IJburg Lolaland IJburg

LOLA gaat de tijdelijke invulling verzorgen van het voormalige Blijburg-paviljoen. Dat doet zij in samenwerking met De Ruimte en diverse organisaties en bewoners uit IJburg. Meer informatie staat in ons persbericht. 

Lola Luid #3 Leegstandsbeheer Lola Luid #3 Lola Luid #3 Lola Luid#3

Lola Luid #3 is gevestigd in het oude gebouw van het Comenius Lyceum. Hier zoeken we actief de verbinding met de buurt via verschillende maatschappelijke en creatieve initiatieven. Monsieur.dame is de horeca start-up met heerlijke lunches en diner. Onlangs is bekend geworden dat Lola Luid zal inkrimpen om ruimte te bieden aan de opvang van 150 ongedocumenteerden. Ook met deze nieuwe doelgroep zullen er bijzondere activiteiten worden ondernomen. Meer informatie en de actuele programmering op de website van Lola Luid.

foto's door Annelies Verhelst en Mohammed Jâouna

Lou Oudenoord Leegstandsbeheer

Lola heeft een grote broer in Utrecht. Lou Oudenoord is een gezelschap van maar liefst 180 ondernemers, maatschappelijke initiatieven en kunstenaars. Zij beheren het prachtige pand aan Oudenoord 330. Naast de vaste bruikleners zijn er regelmatig workshops, tentoonstellingen, culturele evenementen en vinden er dagelijks nieuwe ontmoetingen plaats bij lunchcafé Karibu. Meer informatie op de website van LOU. 

foto's door Annelies Verhelst

Lola Posse

Stopcontact Lola Posse Lola Posse

Lola Posse geeft tijdelijk invulling aan een bijgebouw van Basisschool de Wereldburger. Op verrassende en frisse manier worden er verbindingen gelegd  met de kinderen, ouders en ouderen in de buurt. Daarnaast is Lola Posse een springplank voor creatieve en maatschappelijke start-ups.

foto's door Annelies Verhelst en Mohammed Jâouna

Lola Kroon

Leegstandsbeheer Lola Kroon

 Net over de grens in Amstelveen is LOLA gevestigd op de begane grond van een enorm kantoorgebouw. Creatieve hightech bedrijfjes, cultureel ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben hier hun eigen werkplek ingericht waar ze veel ruimtes en ideeën met elkaar delen.

Voormalige locaties

Lola Lik Leegstandsbeheer

Lola Lik was een broedplaats in het voormalige hoofdgebouw van de Bijlmerbajes, gelegen pal naast het Asielzoekerscentrum (AZC) waar in de torens tot 1.000 vluchtelingen woonden. Amsterdam pioniert met het initiëren van een broedplaats naast een AZC, om juist in tijden van angst en verdeeldheid plek te bieden voor inspiratie en verbinding.

Lola Luid #2 hal Lola Luid #2 opening

Ons eerste project, Lola Luid #1, was gevestigd in een oud schoolgebouw aan de Schipluidenlaan. 15 maanden later zijn we verhuisd naar een groter schoolgebouw op de Piet Mondriaanstraat. Met de energie van twee kwartiermakers zijn deze gebouwen in korte tijd getransformeerd tot een dynamische plek voor startende bedrijfjes, kunstenaars en maatschappelijk initiatief met een belangrijke functie voor de buurt. Ondertussen is ook Lola Luid #2 gesloten en zijn we wederom verhuisd naar Lola Luid #3.

foto's door Annelies Verhelst en Iris van Vliet

Lola Boost

BOOST Ringdijk was een tijdelijke nieuwe ontmoetingsplek van vluchtelingen en buurtbewoners om elkaar te leren kennen en samen programma’s te ontwikkelen die nieuwkomers helpen om mee te doen in de samenleving. BOOST heeft nu een eigen locatie op de Danie Theronstraat.

Kiosk Eendrachtspark

Nadat deze kiosk 9 jaar leeg stond hebben bewoners er weer een nieuw leven in geblazen met hulp van LOLA. Hierdoor werd het voor een nieuwe ondernemer mogelijk zich hier definitief te vestigen.

Vind onze locaties op de Kaart:

Meerwaarde voor iedereen

De stad

LOLA draagt bij aan vernieuwing, verbinding, verbeelding en leefbaarheid en geeft daarmee zuurstof aan de stad. Gebiedsontwikkelingen krijgen een impuls van LOLA-projecten, maar niet zonder inclusie van kwetsbare stedelingen.

De eigenaar

LOLA verzorgt leegstandsbeheer met aandacht. Met actief beheer voorkomen we onveilige situaties en verspilling van energie. Risico’s worden vermeden met lage kosten, korte opzegtermijnen en vergunningen die op orde zijn.

De ontwikkelaar

Placemaking is een unieke kracht van LOLA. Het betrekken van de omgeving, het blootleggen van onzichtbare waardes en het versterken van de reputatie van het pand bieden nieuwe ontwikkelingsperspectieven.

De buurt

LOLA staat altijd open voor de buurt. Er is ruimte voor eigen initiatief, er is programma voor uiteenlopende doelgroepen en bruikleners zoeken actief de verbinding. LOLA draagt bij aan de veiligheid, leefbaarheid en uitstraling van de buurt.

Starters

LOLA biedt betaalbare ruimtes aan startende ondernemers, maatschappelijk initiatief en kunstenaars.
Bruikleners worden deel van de community en profiteren van het netwerk en de dynamiek in het pand.

Het pand

Van leegstandsbeheer naar leegstand oplossen. Door optimaal gebruik komen leegstaande gebouwen weer tot leven. Panden worden met aandacht ingericht en verzorgd door haar kwartiermakers, beheerders en bruikleners.

Partners van LOLA

Contact

Derkinderenstraat 44, 1063 BJ Amsterdam
Volg ons