Een nieuwe creatieve broedplaats: De Louf in Amersfoort.

Weer een nieuwe locatie voor LOU, LOLA's Utrechtse broertje. Dit keer in Amersfoort.

30.11

De Louf is open: een gedeeld atelier en werkplekken op het terrein van meer dan 18.000 vierkante meter. Het pand, voormalige Kinderdagverblijf Mama Mia aan de Hoefseweg 1, was hiervoor een tijdelijke GGD locatie, en biedt nu ruimte voor samenwerking met organisaties uit de stad en de buurt.

De Louf is een initiatief van onze verwant stichting LOU, oftewel Leegstand Oplossers Utrecht, die in de provincie Utrecht leegstaande panden tijdelijk invult met creatieve en sociale activiteiten samen met omwonenden. Astrid Petersen, van stichting LOU, benadrukt dat samenwerking en ideeën vanuit de stad cruciaal zijn voor De Louf. De focus ligt op de binnenruimte, met plannen om samen te werken met culturele organisaties zoals Per Expressie, theatergroep Bint, en de Stadsgalerij.

De buitenruimte zal organisch groeien, zodat er ruimte blijft voor spontane ideeën van buurtbewoners. Sportivate is al betrokken om sport- en spelactiviteiten buiten te verzorgen. Er is enthousiasme in de buurt voor het vergroenen van de buitenruimte, met plannen voor een tijdelijke moestuin en groen in verplaatsbare bakken.

Het terrein is eigendom van projectontwikkelaar Hagedoorn. De Louf zal stoppen in oktober 2024 voor de start van de bouw van woningen aan de Hoefseweg. Er wordt nu al gezocht naar een locatie voor een doorstart van De Louf vanaf november, gezien de positieve reacties en de opbloeiende samenwerking.