Lola Kroon zoekt een nieuwe plek

Op zeer korte termijn raakt Amstelveen één van haar parels kwijt: Lola Kroon gaat gesloopt worden. We zoeken een nieuwe plek in Amstelveen!

30.07

Op zeer korte termijn raakt Amstelveen één van haar parels kwijt. Na zes jaar leegstandbeheer op de Laan van Kronenburg moeten we plaats maken voor 2500 studentenwoningen, maar Kroon wil graag door in Amstelveen!

Het bijzondere aan Lola Kroon is dat hier een spannende mix is gegroeid van een tech-startups en creatieve bedrijven die elkaar ondersteunen en aanvullen. Lola Kroon zit stampvol ondernemers, uitvinders, kunstenaars en wereldredders. Creatieve Amstelveners die heel graag in de buurt blijven werken. Lola is dus op korte termijn op zoek naar vervangende ruimte, een leegstaand gebouw/kantoor in eigendom van gemeente of projectontwikkelaar. Hiermee kan de waarde van de bloeiende energie en werkgelegenheid van Lola Kroon voor Amstelveen behouden blijven. Indien mogelijk wil Lola ook een publieke functie hebben om zo aan te sluiten bij buurt en omgeving.

Daarom doen wij een dringend oproep aan het gemeentebestuur en projectontwikkelaars om Lola Kroon voor Amstelveen te behouden. Tips, tricks of goede ideeën zijn welkom bij: vincent@leegstandoplossers.nl